Hovedoppgaver til utvalg/komiteer

Kontrollutvalg

 • Kontrollere at klubben og styret følger de til enhver tid gjeldende lover og regler
 • Kontrollere at styret følger opp vedtak fra årsmøtet
 • Følge opp og kontrollere økonomien i klubben og godkjenne regnskapet

Hallstyret

 • Vedlikeholde PP-hallen og klargjøre banene til spillekvelder og turneringer
 • Organisere dugnad i hallen
 • Vedlikeholde spilleutstyr
 • Administrere bruk av hallen

Spillerutviklingsutvalg

 • Lage planer for og gjennomføre spillerutvikling og spisskompetanse
 • Lage og gjennomføre opplegg som ivaretar nye medlemmer

Baneutvalg

 • Vedlikeholde og klargjøre baner til spillekvelder og turneringer
 • Organisere dugnad
 • Vedlikehold av spille- og baneutstyr

Turneringsutvalg

 • Legge frem for styret i HPK i mars og november et sesongopplegg for HPK som er koordinert med NFIF seksjon petanque
 • Gjennomføre sesongspill og turneringer i regi av HPK
 • Organisere ressurser til arrangement som HPK er ansvarlig for.
 • Sette opp vaktliste for dataansvarlige til spillekvelder og turneringer

Kiosk-komite

 • Innkjøp av salgsvarer (kaffe, pølser, brus, syltetøy osv)
 • Sørge for at alt utstyr i kiosk-vogna fungerer og er på plass
 • Sette opp vaktliste for kioskvakt til spillekvelder og turneringer innendørs og utendørs
 • Sørge for at penger fra kiosksalg blir overført til klubbens konto eller blir overlevert til kasserer

Del denne siden