Støtte ordninger i HPK

1 Aktiv medlem

Disse støtteordningene  gjelder for aktive medlemmer, dvs medlemmer som:

* deltar på minimum 2 ranking turneringer / år.
* deltar på minimum 5 spillekvelder / år.
* deltar på minst 1 dugnad eller har et verv i klubben (inkludert utvalg).

2 Påmeldningsavgift

2.1 NM

Klubben betaler påmeldingsavgift i NM for aktive medlemmer (ref pkt 1 over). 
I tillegg må alle NM-deltakere ha betalt lisens til forbundet.

HPK legger ut for påmeldingsavgiften i NM og sørger for innkreving av avgiften i etterkant til de medlemmer som ikke tilfredsstiller kravene som aktivt medlem.
-

2.2 Landslags kvalifisering

Klubben betaler påmeldingsavgift for de kvalifiserings-turneringer som blir arrangert av forbundet.

2.3 Europacup kvalifisering for klubblag

Klubben betaler påmeldingsavgift for europacup kvalifisering.

3 Reise støtte

3.1 Lokale dagsreiser til nasjonale turneringer på Østlandet.

Ingen reisekostnader dekkes av HPK.

3.2 Vinterserien

Ved vinterserie kamper i Vestby dekker klubben ferge, alternativt bom avgifter. Ettersom det oftest brukes auto pass (uten kvittering) nå, så er det nok med mail med dato, kostnad, hvem som reiste, samt kontonummer. Det forutsettes at medlemmer organiserer felles biltransport til og fra turneringer med minimum 2 spillere i hver bil.

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

3.3 Klubb kvalik til Europacup.

Ved Europacup kvalik innen Østlandsområdet dekker klubben reiseutgifter med kr 3 pr km. (Reiseutgifter til turneringer i eget fylke dekkes ikke.) Det forutsettes at medlemmer organiserer felles biltransport til og fra turneringer med  minimum 2 spillere i hver bil.              Bom og eventuelle fergeavgifter dekkes ikke av klubben.

3.4 Reisestøtte for landslagsoppdrag.

Alle som representerer landslaget (alle klasser) får dekket kr.2000,- (i tillegg til kr.2000,- fra forbundet). Dette utbetales straks mot fremvisning av kvittering. I tillegg kan det søkes om ekstra tilskudd i henhold til pkt.3.6.

3.5 NM. (Til info)

Reiser og opphold for NM dekkes ikke.

3.6 Søknad om reise støtte

Alle medlemmer kan søke om reisetøtte (gjelder ikke spillere under pkt.3.1). Styret vurderer alle søknader i slutten av året (nov/des) og gir støtte inntil halve kostnaden for reise og opphold innenfor HPK's budsjett for reisestøtte. Prioriteringen er som følger:

1. Landslagsspill (uansett klasse)
2. 100% HPK lag som spiller utenlands og representerer HPK og spiller i HPK klubbdrakt.
3. Ranking turneringer i Norge
4. Deltakelse i andre lag-konstellasjoner ved utenlands turneringer

Søknad/skjema skal sendes på mail til klubbens kasserer bendal@online.no 

Del denne siden