Del denne siden

Holmestrand Petanqueklubbs æresmedlemmer

I klubbens historie har enkelte medlemmer på en eller annen måte utmerket seg ekstra for sin innsats. Noen av disse er hedret med æresmedlemskap i klubben.

Kriteriene for utvelgelsen er:

1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og tildeles kun i helt spesielle tilfeller

2. Æresmedlemskap tilfaller den:

* som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben

* som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom styre, tillitsverv eller dugnadsarbeid

3. Æresmedlemskapet er livsvarig og gir innehaveren alle rettigheter i klubben

4. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

5. Forslag til æresmedlemskap forelegges styret og styret må stå enstemmig bak utnevnelsen

På årsmøtet i 2019 ble Hans Erik Dahl utnevnt som æresmedlem på grunn av sitt årelange engasjement som revisor.

På årsmøtet i 2019 ble Hans Erik Dahl utnevnt som æresmedlem på grunn av sitt årelange engasjement som revisor.

I 2017 ble Helge Skjørberg utnevnt som æresmedlem i HPK for sin årelange og solide innsats for klubben og norsk petanquemiljø

Jan Åge Paulsen ble utnevnt til æresmedlem i Norges fleridrettsforbund, seksjon petanque, 21 august 2016. Jan Åge har gjort et stor innsats for petanque-sporten i Holmestrand og i Norge. Du kan lese mer om begrunnelsen her http://petanque.no/news/369/aresmedlem-Jan-age-Paulsen

Jan Åge Paulsen ble utnevnt til æresmedlem i Norges fleridrettsforbund, seksjon petanque, 21 august 2016. Jan Åge har gjort et stor innsats for petanque-sporten i Holmestrand og i Norge. Du kan lese mer om begrunnelsen her http://petanque.no/news/369/aresmedlem-Jan-age-Paulsen
Under årsmøte 19 februar 2014 ble Jan Åge Paulsen og Harald Tronrud utnevnt til klubbens æresmedlemmer for sin innsats.

Jan Åge har som avtroppende leder stått ved roret i over 10 år som leder og har utført sitt verv på en utmerket måte. Styret i enstemmig tone syntes æresmedlemskap var på sin plass. Takk for 10 år med godt lederskap.

Harald har vært klubbens alt mulig mann og har besørget baner og rekvisitter i mange år. Han har også vært delaktig i det flott samarbeid vi har mot Nedre Gausen kompetansesenter. Harald stiller opp for klubben både med arbeids hansker og med kuler. Klubben takker for din innsats

Under årsmøte 19 februar 2014 ble Jan Åge Paulsen og Harald Tronrud utnevnt til klubbens æresmedlemmer for sin innsats.

Jan Åge har som avtroppende leder stått ved roret i over 10 år som leder og har utført sitt verv på en utmerket måte. Styret i enstemmig tone syntes æresmedlemskap var på sin plass. Takk for 10 år med godt lederskap.

Harald har vært klubbens alt mulig mann og har besørget baner og rekvisitter i mange år. Han har også vært delaktig i det flott samarbeid vi har mot Nedre Gausen kompetansesenter. Harald stiller opp for klubben både med arbeids hansker og med kuler. Klubben takker for din innsats

Arne R Olsen fikk sitt æresmedlemskap utdelt på årsmøte 2007. 

For hans innsats i klubben og for han brakte petanque til Holmestrand og fikk dannet en klubb som i dag   er Norges største og mest aktive klubb.

Arne er en ivrig spiller som syntes å ha det gøy med sine kuler.

Arne R Olsen fikk sitt æresmedlemskap utdelt på årsmøte 2007.

For hans innsats i klubben og for han brakte petanque til Holmestrand og fikk dannet en klubb som i dag er Norges største og mest aktive klubb.

Arne er en ivrig spiller som syntes å ha det gøy med sine kuler.

Bjørn Johansen er klubbens første æresmedlem og har sittet i styre siden klubben ble startet og frem til 2010. 

Han har vært banemester og sørget for at banene har vært klare til tirsdager og turneringer i regi av klubben. 
Han har også sørget for  banene i hallene klubben har disponert. Han har selv utenfor styreverv deltatt aktivt i klubbens interesser selv om han i dag ikke selv spiller aktivt.

Bjørn Johansen er klubbens første æresmedlem og har sittet i styre siden klubben ble startet og frem til 2010.

Han har vært banemester og sørget for at banene har vært klare til tirsdager og turneringer i regi av klubben.
Han har også sørget for banene i hallene klubben har disponert. Han har selv utenfor styreverv deltatt aktivt i klubbens interesser selv om han i dag ikke selv spiller aktivt.

I 2017 ble Helge Skjørberg utnevnt som æresmedlem i HPK for sin årelange og solide innsats for klubben og norsk petanquemiljø