Fom 2021 har Holmestrand Petanque Klubb tatt i bruk Norges Idrettsforbunds system for medlemsadministrasjon (MinIdrett). Nye medlemmer skal selv registrere seg som nytt medlem og betale medlemskontingenten via dette systemet. Dette gjøres ved å trykke på denne linken https://medlemskap.nif.no/Start/Index/589761 . Hvis du har problemer med dette kan du enten kontakte klubbens kasserer eller sende informasjonen nedenfor til kasserer@hpk-petanq.com 

Fornavn:
Etternavn: 
Adresse:
Postnummer/sted:
Fødselsdato: 
Epost-adresse:
Mobil: 

Prisen på medlemskontingenten finner du under fane "Priser/kontingenter". Du vil deretter få krav om ny medlemskontingnet i januar/februar hvert år. Det er viktig at KID på den tilsendte fakturaen blir benyttet ved betaling.

Del denne siden