Holmestrand Petanqueklubbs æresmedlemmer

I klubbens historie har enkelte medlemmer på en eller annen måte utmerket seg ekstra for sin innsats. Noen av disse er hedret med æresmedlemskap i klubben.

Kriteriene for utvelgelsen er:

1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse og tildeles kun i helt spesielle tilfeller

2. Æresmedlemskap tilfaller den:

* som i en årrekke har vist stort engasjement for klubben

* som i en årrekke har arbeidet utrettelig for klubben gjennom styre, tillitsverv eller dugnadsarbeid

3. Æresmedlemskapet er livsvarig og gir innehaveren alle rettigheter i klubben

4. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben

5. Forslag til æresmedlemskap forelegges styret og styret må stå enstemmig bak utnevnelsen

 

På årsmøtet i 2019 ble Hans Erik Dahl utnevnt som æresmedlem på grunn av sitt årelange engasjement som revisor.

I 2017 ble Helge Skjørberg utnevnt som æresmedlem i HPK for sin årelange og solide innsats for klubben og norsk petanquemiljø

Jan Åge Paulsen ble utnevnt til æresmedlem i Norges fleridrettsforbund, seksjon petanque, 21 august 2016. Jan Åge har gjort et stor innsats for petanque-sporten i Holmestrand og i Norge. Du kan lese mer om begrunnelsen her http://petanque.no/news/369/aresmedlem-Jan-age-Paulsen

Under årsmøte 19 februar 2014 ble Jan Åge Paulsen og Harald Tronrud utnevnt til klubbens æresmedlemmer for sin innsats.

Jan Åge har som avtroppende leder stått ved roret i over 10 år som leder og har utført sitt verv på en utmerket måte. Styret i enstemmig tone syntes æresmedlemskap var på sin plass. Takk for 10 år med godt lederskap.

Harald har vært klubbens alt mulig mann og har besørget baner og rekvisitter i mange år. Han har også vært delaktig i det flott samarbeid vi har mot Nedre Gausen kompetansesenter. Harald stiller opp for klubben både med arbeids hansker og med kuler. Klubben takker for din innsats

Arne R Olsen fikk sitt æresmedlemskap utdelt på årsmøte 2007.

For hans innsats i klubben og for han brakte petanque til Holmestrand og fikk dannet en klubb som i dag er Norges største og mest aktive klubb.

Arne er en ivrig spiller som syntes å ha det gøy med sine kuler.

Bjørn Johansen er klubbens første æresmedlem og har sittet i styre siden klubben ble startet og frem til 2010.

Han har vært banemester og sørget for at banene har vært klare til tirsdager og turneringer i regi av klubben.
Han har også sørget for banene i hallene klubben har disponert. Han har selv utenfor styreverv deltatt aktivt i klubbens interesser selv om han i dag ikke selv spiller aktivt.